Due diligence bij een fusies en overnames Proces tussen een bedrijven | Virtual boardroom

Eerder merkten wij de strategische beweegredenen bij die ertoe kunnen leiden dat dezelfde koper zichzelf bezighoudt aan een fusie- en overnametransactie. We moeten ook de verwachtingen van zowel kopers als verkopers begrijpen indien ze zich met u proces bezighouden. De belangrijkste prioriteit met een verkoper is door een bedrijf, een dochteronderneming of beslist onderdeel met een handelsbedrijf te sales, voor de hoogst eventuele verzakkingen vergoeding. Een tweede prioriteit van dezelfde verkoper zijn om erbij verkopen aan de roodkoper die het waarschijnlijkst zijn om het bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen in het handelsbedrijf te doen en de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan een andere zijde is een belangrijkste prioriteit van een acquirer, afgezien van strategische redenen, door een entiteit te aanschaffen tegen een prijs die zij redelijk vindt. Beslist “eerlijke” prijs, zoals waargenomen door een overnemende partij, is het prijs deze de waarde van het gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij boven staat op lange termijn winst te maken voordat een strategische investering, ofwel op korte termijn aan een financiële investering. Daarom is beslist acquirer geïnteresseerd in de verminderen betreffende de informatieasymmetrie die is tussen koper en verkoper, en bij het vergroten van het transparantie betreffende het gehele proces. Nu zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven voordelig alledaags. Ofschoon strategische redenen voor dergelijke combinaties talrijk zijn, zijn de grootste reden aan een dergelijke activiteit u creëren betreffende aandeelhouderswaarde voordat de eigenaren van de samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bedrijven samen effectiever zijn dan wanneer ze op zichzelf staan.

virtual deal room

Bureaus nemen deel aan overnames omdat ze groei nastreven, en door overnames beheersen bedrijven sneller groeien dan door interne groei. Hoewel niet significant, bestaat daarginds een onderscheid tussen de fundamentele filosofieën van dezelfde fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, is het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd boven min of meer dezelfde volgorde. Dat proces kan worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide soorten transacties beginnen met het voorbereidingsfase, gevolgd door een fase voorafgaand aan de due diligence, de due diligence-fase en de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met het voltooien betreffende de transactie tijdens het sluitingsfase. Dezelfde goed begrip van u M & A-proces zijn essentieel voordat het begrijpen van het context waarin dataruimten gezicht. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet uitsluitend plaats tijdens de due diligence-fase betreffende een fusies en overnames. Integendeel, due diligence ben aan de gang gedurende de hele transactie, te beginnen voor het voornaamste contact tot stand zijn gebracht plus wordt voortgezet tot de definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces met betrekking tot het gebruik van dataruimten, dat u onderwerp is van dit rapport, vindt plaats gedurende de derde fase what is a data room betreffende een fusies en overnames, de zogenaamde due diligence-fase. Deze due diligence-fase ben tot op zekere bult vergelijkbaar van transactie zelfs transactie in termen van methodologie en aanpak. Beslist duidelijk begrip van due diligence plus wat u inhoudt zijn essentieel voordat een beter begrip met de onderwerpen die later worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, ben due diligence de kern van elke fusies plus overnames, en zonder het due diligence-proces zou genkele enkele transactie ooit tot een aardig einde kunnen worden gebracht. Due diligence is een proces waarbij een acquirer zijn “huiswerk” op u doel uitvoert. Zoals men zich karaf voorstellen, zijn due diligence een langaanhoudend proces en dan is het nog lang niet gestandaardiseerd. Due diligence-processen lopen sterk uiteen met betrekking tot ettelijke factoren, bijvoorbeeld duur en reikwijdte, en aantal en soorten betrokken personen, afhankelijk van het branche, grootte, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status met het doelwit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *